ฟอร์มทีมขั้นเทพ ยุคนี้ต้อง Fusion Team

การทำงานในทุกวันนี้ต้องแข่งขันกับโลกภายนอกแล้วยังต้องแข่งขันกับคนภายใน การออกแบบทีมแบบเก่าที่ใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลากหลายคนมาร่วมระดมพลังจึงอาจไม่ใช่ทีมในฝันของใครบางคนเพราะตอนนี้มีรูปแบบของทีมที่เรียกว่า ฟิวชั่นทีม เกิดขึ้น ฟิวชั่นทีมคือทีมที่รวมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสายมาร่วมกันสร้างสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

ฟิวชั่นทีมมีใครบ้าง?

ในการออกแบบฟิวชั่นทีม สามารถเริ่มต้นจากการออกแบบโดยแบ่งจากเนื้องานที่ทำ

  • Digital product teams จะให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้สินค้า โดยเน้นที่ความเร็ว และความยืดหยุ่นในการพัฒนา digital product
  • Digital channel teams จะให้ความสำคัญในการทำการตลาดหรือการออกแบบประสบการณ์เฉพาะเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้กลุ่มใหม่ๆ ได้เสมอ
  • Digital operations teams คือการออกแบบ supply chains ใหม่โดยดึงการทำ automation เพื่อตัดการทำงานที่กินเวลาและทรัพยากรออกไป
  • Data และ analytics teams คือทีมที่ดูแลจัดการการแชร์ข้อมูลภายในองค์กรเพื่อสร้าง AI-driven decision making ให้เกิดขึ้น

ฟิวชั่นทีมในแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกัน แต่ส่วนสำคัญคือการออกแบบให้มีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสายมารวมตัวกัน

ตัวอย่างเช่น ฟิวชั่นทีมในการออกแบบระบบ automating a supply chain อาจประกอบด้วย

Business, Marketing, Sales, IT, R&D, Development, Subject matter experts (SMEs) และ End users

โดยฟิวชั่นทีมจะต้องมีผู้นำที่ต้องดูแลจัดการสามเรื่องหลักดังนี้ Resourcing วางแผนและสร้าง roadmap เป็นผู้นำในการวางกลยุทธ์

เกริ่นเรื่องโครงสร้างมานาน มาเข้าเรื่องถึงประโยชน์ที่สำคัญในการสร้าง Fusion Team กันดีกว่า

อย่างแรกที่สำคัญคือ Faster app development การพัฒนาแอปฯ ในองค์จะเร็วขึ้นกว่าเดิมถึงสองเท่าจากทีมรูปแบบเก่าที่มีวิธีการทำงานแบบรวมศูนย์ โดยเกิดจากการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (แยกกันทำเพื่อนำมารวมกันในภายใน)

Autonomous teamwork หรือการทำงานที่เป็นอิสระ ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่าง การแยกกันทำงานกับการทำงานแบบทีมเวิร์ก โดยแต่ละคนในทีมสามารถนำเสนอเฉพาะในส่วนที่ตนเองถนัด โดยไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนกันหลายตำแหน่งที่ทั้งกินเวลาและทรัพยากรอีกด้วย

Better apps การมีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขามาร่วมเป็นทีมเดียวกันจะทำให้สามารถได้มุมมองในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขจากหลากหลายศาสตร์ สร้างผลลัพธ์ที่ครอบคลุมและมีมิติยิ่งกว่า

อยากเริ่มต้นสร้างฟิวชั่นทีมต้องทำยังไง?

หัวใจในการสร้างฟิวชั่นทีมมีอะไรบ้าง เรารวบรวมเช็กลิสต์มาให้ เพื่อให้คุณสามารถนำไปเช็กได้อย่างง่ายดาย

ฟิวชั่นทีม ควรมีขนาดเล็ก เพื่อความยืดหยุ่นและรวดเร็วในการทำงาน ไม่ควรเกิน 9 คน

ฟิวชั่นทีม ต้องยึดเป้าหมายหรือโจทย์ของสินค้าเป็นหลัก โดยคัดบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลากหลายสาย ผู้นำทีมควรจะมีวิธีคิดแบบดิจิตัล เพื่อให้สามารถจัดการการทำงานภายในทีมให้ดียิ่งขึ้น ผู้นำทีมควรแชร์ประสบการณ์และ Case Study ร่วมกับคนอื่นๆ ภายในองค์กร

และที่สำคัญ ฟิวชั่นทีมควรมีเครื่องมือที่ดีเพื่อใช้ในการสร้างโซลูชันใหม่ๆ ซึ่ง Low-code development platforms สามารถตอบโจทย์ด้านนี้ได้ดีและมี Learning Curve ที่ต่ำ ไม่จำเป็นต้องเป็น Developer ก็สามารถใช้งานได้ ทำให้ผู้เขี่ยวชาญที่มาจากหลากหลายสามารถเติมเต็มงานในส่วนของตนได้ และสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับองค์กรได้อีกด้วย