Terms Of Use

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

Terms Of Use  

Please read these terms carefully before using the web site. Using the site indicates that you accept these terms.  

 Use of site tbn.co.th  (the “Site”) is operated by TBN Corporation Public Company Limited.  

We may at any time change these terms and you should therefore periodically visit this page to review the then current terms to which you are bound.  

Unless otherwise noted, you should assume that the copyright in everything you see or read on the Site including but not limited to any designs, text, graphics, source code, or software belongs to TBN Corporation Public Company Limited. Your access to it does not imply a license to reproduce and/or distribute this information which means that you cannot reproduce, modify, publicly display or distribute the contents of this Site without the prior written consent of TBN Corporation Public Company Limited. The trademarks and logos displayed on the Site are the registered and unregistered trademarks of their respective owners. Use of the trademarks displayed is strictly prohibited. You are advised that the owners of the trademarks will aggressively fully enforce their intellectual property rights of the law, including seeking criminal prosecution.  

You agree that you will not use this website or our services to carry out any “data mining” services to collect or collate information about the identities and offers of our clients and/or advertisers.  

You agree that you will not use automation software (bots), hacks, mods or any other unauthorized third-party software designed to access, crawl or collect from TBN Corporation Public Company Limited services and/or Third Party Data and Services.  

You agree you will not use any unauthorized third-party software that intercepts, “mines,” or otherwise collects information from or through TBN Corporation Public Company Limited and/or Third Party Data and Services.  

About the information  
TBN Corporation Public Company Limited uses reasonable efforts to include accurate and up to date information. However, TBN Corporation Public Company Limited makes no warranties or representations as to its accuracy. In particular, TBN Corporation Public Company Limited assumes no liability or responsibility for any errors or omissions in the content of the Site.  

Everything on the Site is provided on an “as is” basis without any representation, endorsement or warranty of any kind, either express or implied, including, but not limited to, warranties of title, merchantability or fitness for a particular purpose or non-infringement.  

Submitted information  
Any information you provide to TBN Corporation Public Company Limited through or in connection with this Site will be treated as non-confidential and non-proprietary. Anything you transmit or post becomes the property of TBN Corporation Public Company Limited or its affiliates who are free to use the information for any purpose.  

You agree that no Submissions provided by you to the Site will violate any right of any third party, including copyright, trademark, privacy or other personal or proprietary right(s). You are and shall remain solely responsible for the content of any Submissions you make.  

Through your usage of this Site, you may submit and/or TBN Corporation Public Company Limited may gather certain limited information about you and your Site usage. TBN Corporation Public Company Limited is free to use such information as stated in its privacy policy.  

Links to other websites  
This Site may contain links to other web sites. These are provided solely as a convenience to you and access to any of these linked sites is at your own risk.  

TBN Corporation Public Company Limited does not control and is not responsible for any of these sites or their content.  

TBN Corporation Public Company Limited does not allow unauthorised hypertext links to the Site.  

Limitation of liability  
You agree that your use of the Site is at your sole risk and that you are responsible for all costs associated with your access to, or use of, the Site. TBN Corporation Public Company Limited, its directors, employees or any other representative will not be liable for any damages, losses, costs, claims or demands of any kind, whether direct, indirect, compensatory or consequential, related to your use of this Site or the information content, materials or products included on this Site. These terms are governed by Thailand law and any dispute will be resolved exclusively by the Thailand courts.  

Changes to these Terms and Conditions:  
The nature of our business is constantly evolving and therefore our Privacy Policy and Terms Of Use will also change over time. You should check the website frequently to see if any recent amendments or additions have been made.  

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ tbn.co.th เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์นี้จะต้องถูกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ และเพื่อจุดประสงค์ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้คำว่า”เว็บไซต์นี้หมายถึง tbn.co.th ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์อื่น ๆ ของเครือข่ายของเรา และเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอก  

กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์  คุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์  

  

การใช้งานเว็บไซต์  

เว็บไซต์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ควรจะเข้ามาอ่านรายละเอียดเสมอๆ  เพื่อช่วยให้คุณได้อัพเดตข้อมูลข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอยู่ตลอด  

นอกเหนือจากนี้เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยข้อความ, เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย คุณจะต้องยอมรับว่าทุกอย่างที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เป็นของบริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยจำกัดการเข้าใช้งาน ห้ามทำซ้ำ, แก้ไข และ/หรือนำข้อมูล เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลายไปเผยแพร่ อื่น โดยยังไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  เครื่องหมายการค้า และโลโก้ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ มีทั้งจดทะเบียนและยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นห้ามใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างเคร่งครัด คุณจะต้องยอมรับว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด  

   

คุณยินยอมว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ หรือบริการของเว็บไซต์ ดำเนินการใดๆ  ในการ รวบรวมข้อมูล, ของลูกค้าหรือผู้ลงโฆษณา  

คุณยินยอมที่จะไม่กระทำการสิ่งต่างๆ เหล่านี้  ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (bots), เจาะระบบฐานข้อมูล, แก้ไขดัดแปลงหรือ การปรับเปลี่ยน การเข้าถึงข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์อื่นๆ, การรวบรวมข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลจากบริการของบริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ ข้อมูลและบริการอื่นๆ โดยเด็ดขาด  

   

คุณยินยอมที่จะไม่กระทำการ  ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ  ในการนำข้อมูลและบริการส่วนหนึ่งส่วนใด ของบริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด  

 

เกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์  

บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ล่าสุด ถูกต้อง อยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่รับประกัน หรือรับรองความเที่ยงตรงของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะไม่ยอมรับ หรือรับผิดชอบต่อ ข้อผิดพลาดใดๆ หรือการละเลยเนื้อหาในเว็บไซต์นี้  

   

การจัดส่งข้อมูลในเว็บไซต์  

้อมูลทุกชนิดที่คุณจัดส่งให้  บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และไม่เป็นกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด  ทุกสิ่งที่ท่านได้จัดส่งเผยแพร่หรือโพสต์ประกาศ บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือ สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  

คุณจะต้องยอมรับว่าข้อมูลที่ท่านได้โพสต์ลงเว็บไซต์เรา ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์จากบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความเป็นส่วนตัว หรือสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่น คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว  

เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้, คุณจะต้องยินยอมให้  และ/หรือ บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ  หรือ บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีสิทธิในการใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  

   

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ  

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ  การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายด่าย เราไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคล ภายนอก หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการ และ/ หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็น ความรับผิดชอบของท่านเอง บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่ได้มีส่วน เกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใด ๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใด ๆ ก็ตามที่ละเมิด ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่อนุญาตให้ใส่ลิงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์นี้  

  

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด  

คุณจะต้องยอมรับว่า เมื่อคุณเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้แล้ว คุณยอมรับความเสี่ยง  คุณต้องรับผิดชอบ สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานของคุณ  บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), กรรมการของบริษัท, พนักงานหรือตัวแทนอื่นๆ  จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ, ความสูญเสีย, ค่าใช้จ่าย, การเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ, ไม่ว่าจะโดยตรง, โดยอ้อม, การชดเชยหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น, ความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ หรือข้อมูลเนื้อหา, ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่บนเว็บไซต์นี้  หลักเกณฑ์เหล่านี้ อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทใดๆ จะได้รับการแก้ไขโดยศาลยุติธรรม  

 

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข  

การดำเนินของธุรกิจของเรา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว, ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึง หลักเกณฑ์ในการลงโฆษณาของเรา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นครั้งคราว เราแนะนำให้คุณมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามว่าเรามีการแก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนด