TBN ร่วมลงนาม DEPA ส่งเสริมพัฒนากำลังคนมุ่งสู่สังคมดิจิทัล

  ในงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล HACKaTHAILAND 2023 : DIGITAL INFINITY

นายปนายุ ศิริกระจ่างศรี (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TBN ร่วมพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (ที่ 2 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม HACKaTHAILAND2023 : DIGITAL INFINITY ยกระดับความรู้และทักษะด้านดิจิทัลต่อยอดให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโลกอนาคต  ณ Plenary Hall 1-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆนี้

โดย TBN  ได้ต่อยอดความเชี่ยวชาญ การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Mendix Low-Code  เข้ามาตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการดิจิทัลโซลูชั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงให้องค์กร การนำ Low-Code มาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมช่วยในการบริหารจัดการ พัฒนาและปรับกระบวนการทำงานสู่ระบบดิจิทัลก็สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังใช้ทรัพยากรบุคคลที่น้อยลงอีกด้วย TBN ยังมุ่งพัฒนาบุคลากรด้าน Low-Code ภายในองค์กรรวมถึงการเปิดหลักสูตรมาตรฐานของ Mendix Academy เพื่อพัฒนากำลังคนดิจิทัลแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนแนวคิดจากกูรูในหลากหลายสาขาถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของคนไทยที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ด้านดิจิทัลแบบไร้ขีดจำกัด เรียนรู้ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง Low-Code เท่าทันโลกที่ตอบโจทย์ความรวดเร็วตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากำลังคนและเพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัล กลไกการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างแรงงานดิจิทัลที่มีศักยภาพเข้าสู่กระบวนการจ้างงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลได้และยังตอบรับการขยายตัวของ Low-Code เทคโนโลยีไปในทิศทางเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยเร่งในการทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น