Mendix Application Platform

mendix-logo-537x350

Mendix คืออะไร ?

Mendix Platform เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การพัฒนา Web application รวดเร็วขึ้น จากการศึกษาโดยหน่วยงานวิจัยอิสระ QSM (Quantitative Software Management) ได้ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนา Application ด้วย Mendix Platform เร็วกว่าการพัฒนาด้วย Programming language อื่นๆโดยเฉลี่ยถึง 6 เท่า เนื่องจาก Mendix Platform ได้ทำการวิเคราะห์ถึงข้อจำกัดต่างๆในการพัฒนา Application และได้ทำการ Automate ทั้ง Software Development Life Cycle หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ SDLC เพื่อให้การพัฒนา Application บน Mendix platform นั้นรวดเร็ว ตอบโจทย์ทางธุรกิจ และยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

Mendix Platform จึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศจากหลากหลายภาคธุรกิจ เช่น การเงินการธนาคาร ประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม โดยความต้องการที่เหมือนกันขององค์กรเหล่านี้ คือความรวดเร็วในการพัฒนา และการตอบโจทย์ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร

Mendix เหมาะกับใคร ?

Mendix Platform เป็นทางเลือกลำดับต้นๆขององค์กรที่ต้องการพัฒนา Custom software เพื่อตอบโจทย์ของกระบวนการทำงานเฉพาะตัว หรือเพื่อสร้างความแตกต่างและศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่ง Standard software ไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเหล่านี้ได้ หรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลานานซึ่งหมายถึงต้นทุนที่สูงขึ้นในการปรับเปลี่ยน Standard software เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานขององค์กร และยังอาจเกิดความเสี่ยงที่จะพลาดโอกาสทางธุรกิจอีกด้วย

นอกจากนั้นการพัฒนา Custom application ด้วย Mendix Platform ยังรองรับมาตรฐานการเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ผ่าน Application Programming Interface (API) ซึ่งทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบที่พัฒนาขึ้น ร่วมกับระบบอื่นๆที่องค์กรใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบัน Mendix Platform ยังเป็นทางเลือกขององค์กรที่ต้องการจะมุ่งไปสู่ Digital transformation เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง นอกจากนั้น Mendix Platform ยังรองรับการทำงานร่วมกับ Cloud technology อีกด้วย

Mendix Platform ทำงานอย่างไร ?

การทำงานของ Mendix Platform นั้นจะประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลักทีช่วยสนับสนุนให้ทั้ง Software Development Life Cycle มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Design

Mendix Platform นั้น ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้การพัฒนา Custom software สำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็วและมีคุณภาพ โดย Mendix ได้พัฒนาระบบ Sprintr® ซึ่งเป็น Agile Project Manager Application ขึ้นเพื่อทำให้สามารถบริหารจัดการการเก็บ Users requirements อย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกับขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนาระบบ โดยผู้พัฒนาสามารถโต้ตอบและแชร์ความคิดเห็นกับผู้ร่วมงานได้ บันทึกภาพกระบวนการทำงานในโครงการนั้นๆ สามารถประมาณระยะเวลาการวางแผนการทำงาน ตรวจสอบระยะเวลาในการทำงานของผู้ใช้แต่ละคน ตลอดจนแสดงผลในรูปแบบของกราฟ หรือ ข้อมูลในรูปแบบตารางเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการโครงการได้

Build

กระบวนการพัฒนา Software นั้นจะทำผ่าน Mendix modeler ที่ทำให้ผู้พัฒนาและผู้ใช้งานเข้าใจระบบการทำงานได้ง่ายขึ้น โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคนิค นอกจากนั้น Mendix ยังมีการให้บริการ App store ที่ทำให้การทำงาน รวดเร็ว และสะดวก ยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้สามารถ Download widget ต่างๆมาใช้กับ Application ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องพัฒนาขึ้นเอง

Eclipse integration to extend models with code
Branching and merging for distributed development
Real-time consistency checks to ensure application quality
Live debugging to isolate issues in production applications

นอกจากนั้น Mendix ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ผ่าน API ซึ่งทำให้การเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆมีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และสามารถใช้ประโยชน์จากระบบที่มีอยู่เดิม รวมถึงยังรองรับการเขียน Java Functions เพิ่มเติมเพื่อให้การพัฒนาระบบตรงกับความต้องการขององค์กรมากที่สุด

Deploy

Mendix ได้ทำให้การ Deploy ระบบเป็นเรื่องง่ายและทำได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเลือก Deploy ได้ทั้ง On-premise และ On cloud โดยลูกค้าสามารถเลือกเก็บข้อมูลจากพื้นที่เดิมของลูกค้า หรือ ใช้ Mendix Cloud มีจะช่วยให้การบริหารจัดการพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Manage

Mendix Cloud มีระบบในการจัดการ Application ต่างๆหลังจากที่ได้ขึ้นระบบใช้จริงแล้ว โดยผู้ใช้สามารถ Monitor ระบบและสถานะของ Applications ต่างๆที่ Deploy อยู่บน Mendix Cloud ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเห็นถึงภาพรวมของการทำงานและช่วยในการทำ Preventive maintenance ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Comments are closed.